International Pegasus Mail
SE - Svensk översättning av Pegasus Mail

Hej,

Jag söker ett par frivilliga till ett team att översätta Pegasus Mail under sommaren/hösten 2007.

Är du intresserad av att hjälpa till, har resurser, tillgång till något bra program som kan göra grundjobbet?

Hör då av dig till mig, genom att svara här.

<P>Hej,</P> <P>Jag söker ett par frivilliga till ett team att översätta Pegasus Mail under sommaren/hösten 2007.</P> <P>Är du intresserad av att hjälpa till, har resurser, tillgång till något bra program som kan göra grundjobbet?</P> <P>Hör då av dig till mig, genom att svara här.</P>

Hej,

 

Jag har under åren ett flertal gånger skickat mail till David Harris och PMAIL-support med ett erbjudande att översätta Pegasus. Efter att ha läst Davids inlägg förstår jag varför jag aldrig fick något svar.

Jag kan fortfarande tänka mig att göra en del av det arbetet.

 

Med vänlig hälsning
Nils Grundstedt 

<p>Hej,</p><p> </p><p>Jag har under åren ett flertal gånger skickat mail till David Harris och PMAIL-support med ett erbjudande att översätta Pegasus. Efter att ha läst Davids inlägg förstår jag varför jag aldrig fick något svar.</p><p>Jag kan fortfarande tänka mig att göra en del av det arbetet.</p><p> </p><p>Med vänlig hälsning Nils Grundstedt </p>

Tack Nils, då är vi i alla fall två.

Jag har som hastighast kikat på resource-filerna och det är många bäckar små, varför det är lätt att dela upp arbetet på flera individer utan att någon enstaka ska behöva tycka det är för tungt.

Om fler är intresserade hör gärna av er, varje hjälpande hand är välkommen oavsett om man orkar göra mycket eller lite, eller bara vill vara med och försöka.

<P>Tack Nils, då är vi i alla fall två.</P> <P>Jag har som hastighast kikat på resource-filerna och det är många bäckar små, varför det är lätt att dela upp arbetet på flera individer utan att någon enstaka ska behöva tycka det är för tungt.</P> <P>Om fler är intresserade hör gärna av er, varje hjälpande hand är välkommen oavsett om man orkar göra mycket eller lite, eller bara vill vara med och försöka.</P>

Hej,

 

jag var för några år sedan inkopplad på ett översättningsprojekt som stagnerade pga tidsbrist.

Jag har en del material från detta projekt liggande, större delen av hjälpfilen mm.

Frågan är om jag kan donera detta som utgångsmtrl till en ny grp. Man fick ju skriva på ett

"icke spridningsavtal" för att få tillgång till originalfilerna.

/Sören
 

<p>Hej,</p><p> </p><p>jag var för några år sedan inkopplad på ett översättningsprojekt som stagnerade pga tidsbrist.</p><p>Jag har en del material från detta projekt liggande, större delen av hjälpfilen mm.</p><p>Frågan är om jag kan donera detta som utgångsmtrl till en ny grp. Man fick ju skriva på ett</p><p>"icke spridningsavtal" för att få tillgång till originalfilerna.</p><p>/Sören  </p>

Det går bra, jag har Davids fulla förtroende - så det är lugnt.

Det går bra, jag har Davids fulla förtroende - så det är lugnt.

Hej, jag heter Ola Kejving och var datachef på Sveriges Radio när vi tillsammans med KTH och en division på Ericsson gjorde en svensk översättning i september 1994. Under resten av 90-talet underhölls den svenska versionen av Lars Beijar som nu är IT-chef på Sveriges Radios Förvaltningsbolag. Lars kan tänkas ha värdefullt material tillgängligt. Han kan nog nås på lars.beijar@srf.se

Lycka till

Ola

<P>Hej, jag heter Ola Kejving och var datachef på Sveriges Radio när vi tillsammans med KTH och en division på Ericsson gjorde en svensk översättning i september 1994. Under resten av 90-talet underhölls den svenska versionen av Lars Beijar som nu är IT-chef på Sveriges Radios Förvaltningsbolag. Lars kan tänkas ha värdefullt material tillgängligt. Han kan nog nås på <A href="mailto:lars.beijar@srf.se">lars.beijar@srf.se</A></P> <P>Lycka till</P> <P>Ola</P>

Ok, ska samla ihop det jag har. Jan Olsson som var koordinator i gruppen har ev. lite mer.

Vart vill Du ha filen?

/Sören 

<p>Ok, ska samla ihop det jag har. Jan Olsson som var koordinator i gruppen har ev. lite mer.</p><p>Vart vill Du ha filen?</p><p>/Sören </p>

Du borde kunna skicka mig ett privat meddelande här, och attacha filen under fliken options.

Du borde kunna skicka mig ett privat meddelande här, och attacha filen under fliken options.

Hejsan!

 Jag satt som koordinator för den sista svenska översättningen. Har varit i kontakt med David H. ett antal gånger men han har varit fruktansvärt pressad. Har erbjudit mig att konvertera över de resurser som bl.a. jag och Sören översatte. Vi har en färdig beta för 3.12 som aldrig blev släppt p.g.a. av att den som var europakoordinator inte lyckades öppna upp en betasajt under 2 år. Det som saknades för att hela översättningen skulle vara klar är ett antal sidor i hjälpfilen. P.g.a. av det ointresse som både den förra europakooordinatorn och David H. visade så la jag ner arbetet i malpåse.

Kan berätta lite om vad vi gjorde förra gången. Den förra europakoordinatorn hade utvecklat ett perl-paket för att skapa ett antal textfiler som skulle översättas. Erhöll sedan filer som beijar översatt till svenska, satt sedan och klippte in delar av hans arbete i de nya filerna. Vi började som ett gäng på fem översättare så jag delade upp arbetet i ett antal olika delar där var och en översatte sin del. Från vissa fick man inget arbete tillbaka och från andra blev man tvungen att göra om hälften. När sedan alla textresurser översatts kompilerade jag ihop filerna till språk-dll:en. Gick sedan in med ett resursredigeringsverktyg och formade om vissa dialoger och texter för att de skulle rymmas, gjorde korrigeringar på andra texter som inte rymdes alls, kompilerade om o.s.v.

 När jag kommunicerade med David sist så hade han ett verktyg för översättningen i pre-Alfa utförande enligt honom. Eftersom jag är programmeringskunnig frågade jag om inte det ändå var möjligt att få testa verktyget helt utan hans support, därför han hade så mycket att göra vid det tillfället, men fick svaret nej. Jag känner inte för att lämna ut något av översättningarbetet förrän David har kontaktat mig. Att göra arbetet med ett resursredigeringsverktyg från början är en dårskap då allt arbete måste göras om från version till version. Utan tillgång till ett översättningsverktyg från David är det slöseri med energi.

 Är dock gärna med i en grupp som har för avsikt att slutföra det påbörjade arbetet.

Hälsningar!
Janne

<P>Hejsan!</P> <P> Jag satt som koordinator för den sista svenska översättningen. Har varit i kontakt med David H. ett antal gånger men han har varit fruktansvärt pressad. Har erbjudit mig att konvertera över de resurser som bl.a. jag och Sören översatte. Vi har en färdig beta för 3.12 som aldrig blev släppt p.g.a. av att den som var europakoordinator inte lyckades öppna upp en betasajt under 2 år. Det som saknades för att hela översättningen skulle vara klar är ett antal sidor i hjälpfilen. P.g.a. av det ointresse som både den förra europakooordinatorn och David H. visade så la jag ner arbetet i malpåse. </P> <P>Kan berätta lite om vad vi gjorde förra gången. Den förra europakoordinatorn hade utvecklat ett perl-paket för att skapa ett antal textfiler som skulle översättas. Erhöll sedan filer som beijar översatt till svenska, satt sedan och klippte in delar av hans arbete i de nya filerna. Vi började som ett gäng på fem översättare så jag delade upp arbetet i ett antal olika delar där var och en översatte sin del. Från vissa fick man inget arbete tillbaka och från andra blev man tvungen att göra om hälften. När sedan alla textresurser översatts kompilerade jag ihop filerna till språk-dll:en. Gick sedan in med ett resursredigeringsverktyg och formade om vissa dialoger och texter för att de skulle rymmas, gjorde korrigeringar på andra texter som inte rymdes alls, kompilerade om o.s.v.</P> <P> När jag kommunicerade med David sist så hade han ett verktyg för översättningen i pre-Alfa utförande enligt honom. Eftersom jag är programmeringskunnig frågade jag om inte det ändå var möjligt att få testa verktyget helt utan hans support, därför han hade så mycket att göra vid det tillfället, men fick svaret nej. Jag känner inte för att lämna ut något av översättningarbetet förrän David har kontaktat mig. Att göra arbetet med ett resursredigeringsverktyg från början är en dårskap då allt arbete måste göras om från version till version. Utan tillgång till ett översättningsverktyg från David är det slöseri med energi.</P> <P> Är dock gärna med i en grupp som har för avsikt att slutföra det påbörjade arbetet.</P> <P>Hälsningar! Janne</P>

Hej Janne, tack för ditt svar. Jag mailar dig det svar jag fick av David avseende översättning. Jag lyckas inte utläsa av ditt svar om du nu på senare tid har sökt kontakt med David, om inte kan jag be honom kontakta dig. Som svar på beta-sajt, kan jag utan svårighet här sätta upp ett svenskt beta-forum och möjlighet till nedladdning m.m.

Har någon av er provat Google Translator för översättning mellan engelska och svenska?

Som ni säkert har förstått kan jag tänka mig att koordinera arbetet, och givetvis göra flera översättningar - även om det är mycket bättre att dela på råjobbet, för att sedan vara en eller två som korrekturläser före resurssammanslagning. Och jag är mycket nöjd över att vi nu åtminstone är ett par stycken. Som prio, skulle jag vilja sätta programmet och först längre ned översättning av hjälpfiler.

<P>Hej Janne, tack för ditt svar. Jag mailar dig det svar jag fick av David avseende översättning. Jag lyckas inte utläsa av ditt svar om du nu på senare tid har sökt kontakt med David, om inte kan jag be honom kontakta dig. Som svar på beta-sajt, kan jag utan svårighet här sätta upp ett svenskt beta-forum och möjlighet till nedladdning m.m.</P> <P>Har någon av er provat Google Translator för översättning mellan engelska och svenska?</P> <P>Som ni säkert har förstått kan jag tänka mig att koordinera arbetet, och givetvis göra flera översättningar - även om det är mycket bättre att dela på råjobbet, för att sedan vara en eller två som korrekturläser före resurssammanslagning. Och jag är mycket nöjd över att vi nu åtminstone är ett par stycken. Som prio, skulle jag vilja sätta programmet och först längre ned översättning av hjälpfiler.</P>

Oj, länge sedan jag besökte denna sajt. Har laddat hem nya betan och tycker den ser ut som gamla versionen. Kanske finns det lite nytt under huven men det mesta var sig likt. Tidigare var jag intresserad Pegasus Mail vi jobbet men nu har vi helt gått över till Groupwise. Använder nu bara Pegasus hemma. Har inte hört från David eller någon annan. Är det fortfarande aktuellt med översättning eller har det hela dött ut?

 /Janne

<P>Oj, länge sedan jag besökte denna sajt. Har laddat hem nya betan och tycker den ser ut som gamla versionen. Kanske finns det lite nytt under huven men det mesta var sig likt. Tidigare var jag intresserad Pegasus Mail vi jobbet men nu har vi helt gått över till Groupwise. Använder nu bara Pegasus hemma. Har inte hört från David eller någon annan. Är det fortfarande aktuellt med översättning eller har det hela dött ut?</P> <P> /Janne</P>

Hej Janne, jo det är aktuellt - samtliga filer för översättning finns att hämta http://community.pmail.com/files/folders/translators_file_share/default.aspx

Jag håller på och pratar med en annan kille om översättning också.

Har träffat David i Paris för några veckor sedan, och vi kommer så småningom ändra flera saker, bl.a. översättandet.

<P>Hej Janne, jo det är aktuellt - samtliga filer för översättning finns att hämta <A href="http://community.pmail.com/files/folders/translators_file_share/default.aspx">http://community.pmail.com/files/folders/translators_file_share/default.aspx</A></P> <P>Jag håller på och pratar med en annan kille om översättning också.</P> <P>Har träffat David i Paris för några veckor sedan, och vi kommer så småningom ändra flera saker, bl.a. översättandet.</P>

Har gjort en snabb koll. Om vår gamla översättning fungerar kommer en hel del av jobbet vara klart. Skulle behöva hitta en bra editor där man kan få ut diffarna på ett bra sätt. Det har ju tillkommit en hel del sen vi gjorde jobbet förra gången. Önskar bara att det följt någon standard, likt mo/po filer eller så. till dem finns det många verktyg. Har gjort ett översättningsverktyg i delphi för ett antal år sedan, tyvärr passar det nog inte detta.

 /Janne

<P>Har gjort en snabb koll. Om vår gamla översättning fungerar kommer en hel del av jobbet vara klart. Skulle behöva hitta en bra editor där man kan få ut diffarna på ett bra sätt. Det har ju tillkommit en hel del sen vi gjorde jobbet förra gången. Önskar bara att det följt någon standard, likt mo/po filer eller så. till dem finns det många verktyg. Har gjort ett översättningsverktyg i delphi för ett antal år sedan, tyvärr passar det nog inte detta.</P> <P> /Janne</P>

Ta kontakt med Rolf L - han är duktig på Delphi.

Du har helt rätt i att problematiken med versionerna är att strängarna måste ut, matchas osv. Det är ett jobb för någon centralt, egentligen utvecklaren, men nu är det inte så. Det här är ett problem rent generellt och alla förslag är välkomna för hur vi "knäcker" nöten.

Jag har satt Ricky på att översätta Mercury Filerna (som också finns på filarean för översättare)

<P>Ta kontakt med Rolf L - han är duktig på Delphi.</P> <P>Du har helt rätt i att problematiken med versionerna är att strängarna måste ut, matchas osv. Det är ett jobb för någon centralt, egentligen utvecklaren, men nu är det inte så. Det här är ett problem rent generellt och alla förslag är välkomna för hur vi "knäcker" nöten.</P> <P>Jag har satt Ricky på att översätta Mercury Filerna (som också finns på filarean för översättare)</P>

Det är inte kodningen som är problemet utan magnituden. Den förre koordinatorn Peter Seitz hade en perl-lösning som hackade upp winpm32.rc i en massa filer. Man gjorde då översättningarna på var och en av filerna körde sedan ett annat perl-hack som satte ihop filen. Hans kunnande finns inte längre med i bilden. Jag har hans PERL-filer men jag är inte säker på att de är de enklaste att fixa till.

Man kan naturligtvis göra en del av det jobbet manuellt. T.ex. klippa ut hela Stringtable och översätta den. Mitt lilla hack som nu är färdigt gör följande. Man plockar ut engelskans stringtable och spara den i en fil, öppnar sedan den översättning som vi gjorde. Programmet ersätter då varje översatt sträng med den som tidigare gjorts och lägger sedan upp alla de nycklar som saknas med den engelska texten.

Därefter kan man om man vill göra översättningen i programmet eller så kan man göra den i vilken editor som helst.

Allt beror på hur man utföra ett sådant här projkt. Det finns verktyg som detta: http://www.mootools.com/plugins/us/rclocalize/index.asp Det man inte har en aning om är hur bra det fungerar om man gjort en översättning, David ändrar en massa, och man sedan vill utnyttja redan gjort arbete. Man vill ju inte börja om och om och om....

Ovan var ju ett betalprogram, här har du då andra änden: http://translate.sourceforge.net/wiki/toolkit/index som är en uppsättning översättningsverktyg baserade på opensource. tex rc2po och po2rc.

Vart vi än börjar borde vi få med oss så mycket från det gjorda jobbet som möjligt om inte annat för att ha ett visst stöd.

Åker till sommarstugan en vecka men har Internet där men kanske inte all dokumentation.

Hur känner ni andra inför verktygsval?

Vem kommer att göra kompileringsjobbet?

 /Janne

<P>Det är inte kodningen som är problemet utan magnituden. Den förre koordinatorn Peter Seitz hade en perl-lösning som hackade upp winpm32.rc i en massa filer. Man gjorde då översättningarna på var och en av filerna körde sedan ett annat perl-hack som satte ihop filen. Hans kunnande finns inte längre med i bilden. Jag har hans PERL-filer men jag är inte säker på att de är de enklaste att fixa till.</P> <P>Man kan naturligtvis göra en del av det jobbet manuellt. T.ex. klippa ut hela Stringtable och översätta den. Mitt lilla hack som nu är färdigt gör följande. Man plockar ut engelskans stringtable och spara den i en fil, öppnar sedan den översättning som vi gjorde. Programmet ersätter då varje översatt sträng med den som tidigare gjorts och lägger sedan upp alla de nycklar som saknas med den engelska texten. </P> <P>Därefter kan man om man vill göra översättningen i programmet eller så kan man göra den i vilken editor som helst.</P> <P>Allt beror på hur man utföra ett sådant här projkt. Det finns verktyg som detta: <A href="http://www.mootools.com/plugins/us/rclocalize/index.asp">http://www.mootools.com/plugins/us/rclocalize/index.asp</A> Det man inte har en aning om är hur bra det fungerar om man gjort en översättning, David ändrar en massa, och man sedan vill utnyttja redan gjort arbete. Man vill ju inte börja om och om och om....</P> <P>Ovan var ju ett betalprogram, här har du då andra änden: <A href="http://translate.sourceforge.net/wiki/toolkit/index">http://translate.sourceforge.net/wiki/toolkit/index</A> som är en uppsättning översättningsverktyg baserade på opensource. tex rc2po och po2rc.</P> <P>Vart vi än börjar borde vi få med oss så mycket från det gjorda jobbet som möjligt om inte annat för att ha ett visst stöd.</P> <P>Åker till sommarstugan en vecka men har Internet där men kanske inte all dokumentation. </P> <P>Hur känner ni andra inför verktygsval? </P> <P>Vem kommer att göra kompileringsjobbet?</P> <P> /Janne</P>

Jag ska se till att Ricky blir lite varm i kläderna, sen jobbar han ihop med Petter (som kommer proof-läsa och testa) som också är anställd hos mig.

Vi har verktyg för att kompilera resource dll-er inhouse.

Själv kör jag två av barnen till Farmor och Farfar den kommande veckan. själv ska jag leka hantverkare ett par dagar när minstingen är på dagis. Räknar dock inte med att Ricky gör några egentliga framsteg inom Pmail den kommande veckan, utan måste först få flyt med Mercury filerna - de har högre prio för oss internt.

<P>Jag ska se till att Ricky blir lite varm i kläderna, sen jobbar han ihop med Petter (som kommer proof-läsa och testa) som också är anställd hos mig.</P> <P>Vi har verktyg för att kompilera resource dll-er inhouse.</P> <P>Själv kör jag två av barnen till Farmor och Farfar den kommande veckan. själv ska jag leka hantverkare ett par dagar när minstingen är på dagis. Räknar dock inte med att Ricky gör några egentliga framsteg inom Pmail den kommande veckan, utan måste först få flyt med Mercury filerna - de har högre prio för oss internt.</P>

Hej!

 Under förutsättning att problematiken med "avkapade" email vid reply, forward och print som just nu gör mig lätt "galen" löses så kommer jag förbli en hängiven Pegasusanvändare och kan gärna ställa upp och hjälpa till. Jag är ingen "kodare" men kan alltid vara "testare" om sådant behövs.

 Jon R 

<p>Hej!</p><p> Under förutsättning att problematiken med "avkapade" email vid reply, forward och print som just nu gör mig lätt "galen" löses så kommer jag förbli en hängiven Pegasusanvändare och kan gärna ställa upp och hjälpa till. Jag är ingen "kodare" men kan alltid vara "testare" om sådant behövs.</p><p> Jon R </p>

Jeg overvejer at samle et dansk hold så vi kan få det oversat.

 Men vil gerne lige hører hvordan processen går for jer?

 

- Daniel 

<p>Jeg overvejer at samle et dansk hold så vi kan få det oversat. </p><p> Men vil gerne lige hører hvordan processen går for jer?</p><p> </p><p>- Daniel </p>
live preview
enter atleast 10 characters
WARNING: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Saving...
Saved
With selected deselect posts show selected posts
All posts under this topic will be deleted ?
Pending draft ... Click to resume editing
Discard draft