Svensk Pegasus Mail
Nu tror jag att jag hittat verktygen.

Tror undantagen är mycket få eftersom det hela tiden handlar om hela fraser. Och det man för göra i sådana fall är ändra i den käll-RC som man använder sig av och påstå att David skrivit något annat i den dialogen än han skrivit. Så det går att göra undantag.

Sedan undrar jag varför denna tråd döljs för mig?? Om jag befinner mig i Svensk pegasus Mail så ser jag en tråd. men om jag kliver upp en nivå så ser jag ditt och mitt inägg och kan sedan klicka mig fram via den vägen..

<P>Tror undantagen är mycket få eftersom det hela tiden handlar om hela fraser. Och det man för göra i sådana fall är ändra i den käll-RC som man använder sig av och påstå att David skrivit något annat i den dialogen än han skrivit. Så det går att göra undantag. </P> <P>Sedan undrar jag varför denna tråd döljs för mig?? Om jag befinner mig i Svensk pegasus Mail så ser jag en tråd. men om jag kliver upp en nivå så ser jag ditt och mitt inägg och kan sedan klicka mig fram via den vägen..</P>

Efter en hel del letande har jag nu hittat och gjort verktyg så att man kan extrahera alla resurser ur filen WINPM32.RC och skapa en s.k. PO-fil(GNU Gettext). Programvaran kommer från en dansk som implementerat just GNU Gettext för Delphi/C-builder. Det innebär att man kan sätta upp en t.ex. en Pootle-server där vi alla kan sitta eller så kan vi arbeta med PO-filen var för sig. Fördelen är om vi kan sitta och arbeta mot en webbsida är att vi har full tillgång till vad vi alla håller på med. Klipper in några project som ligger på den öppna Pootle servern men den kan vi inte använda eftersom David har sina önskemål: Art of Illusion, FileZilla, FreeMind, OpenProj, Pootle 1.2, Pootle 1.1, Speedcrunch, Terminology, TuxGuitar, Tux Paint, Pootle User Manual, VLC, WordPress, wxDownload Fast

Det verktyget också gör är att den samlar samtliga lika uttryck så att de bara behöver översättas en gång. T.ex. ett Cancel - Avbryt inte några hundra. Har sedan skrivit en "injector" i Delphi som läser in PO-filen och sedan går igenom RC-filen rad för rad och och ersätter t.ex. "Cancel" med "Avbryt". Det är viktigt att man har med citattecknen för att inte ersätta för mycket.

Har även skrivit ett par andra program som behövs för att "injicera" PO-filer i PO-filer bl.a. Tänkt för att ha om vi översätter var för sig i varsin fil.

Nu är det bara Peter som jag sett skriva här. Skulle vara kul att höra även alla andras åsikter om verktyg och arbetssätt. Peter, skulle det inte vara intressant för David att ha alla översättningarna samlade på en egen server, då kan han ju kontrollera hur det går för de olika översättningarna och dessutom kan närliggande språk dra nytta av varandra på ett annat sätt.

<P>Efter en hel del letande har jag nu hittat och gjort verktyg så att man kan extrahera alla resurser ur filen WINPM32.RC och skapa en s.k. PO-fil(GNU Gettext). Programvaran kommer från en dansk som implementerat just GNU Gettext för Delphi/C-builder. Det innebär att man kan sätta upp en t.ex. en Pootle-server där vi alla kan sitta eller så kan vi arbeta med PO-filen var för sig. Fördelen är om vi kan sitta och arbeta mot en webbsida är att vi har full tillgång till vad vi alla håller på med. Klipper in några project som ligger på den öppna Pootle servern men den kan vi inte använda eftersom David har sina önskemål: <A title="Art of Illusion is a software package used for 3D modeling, texturing, ray tracing, and otherwise rendering computer generated imagery stills or animations (movies). It runs on Windows, Mac OSX, Linux and other Unixes. It requires Java 1.4 or newer to run. Some additional tools may also be installed for added functionality." href="http://pootle.locamotion.org/projects/aoi/" mce_href="http://pootle.locamotion.org/projects/aoi/">Art of Illusion</A>, <A title="FileZilla is an FTP client. It supports FTP, SFTP, and FTPS (FTP over SSL/TLS). It runs on Windows, Linux and Mac OS X." href="http://pootle.locamotion.org/projects/filezilla/" mce_href="http://pootle.locamotion.org/projects/filezilla/">FileZilla</A>, <A title="FreeMind is a free mind mapping application written in Java. It provides extensive export capabilities. An XHTML export allows a user to create a mapped image with links to a folding outline. It runs on Windows, Mac OSX, Linux and other Unixes. It requires Java 1.4 or newer to run." href="http://pootle.locamotion.org/projects/freemind/" mce_href="http://pootle.locamotion.org/projects/freemind/">FreeMind</A>, <A title="OpenProj is a project management program with functions similar to Microsoft Project. The company responsible for OpenProj also offers a paid webbased project management system. OpenProj is Java based, so it works on all operating systems. For the Decathlon, we've extracted only the text to be translated, and added a glossary (to be translated first)." href="http://pootle.locamotion.org/projects/openproj/" mce_href="http://pootle.locamotion.org/projects/openproj/">OpenProj</A>, <A title="Pootle is this web-based translation system. This translation project is for the user interface of Pootle." href="http://pootle.locamotion.org/projects/pootle/" mce_href="http://pootle.locamotion.org/projects/pootle/">Pootle 1.2</A>, <A title="Older version of Pootle - version 1.1." href="http://pootle.locamotion.org/projects/pootle11/" mce_href="http://pootle.locamotion.org/projects/pootle11/">Pootle 1.1</A>, <A title="Speedcrunch is a calculator with added features." href="http://pootle.locamotion.org/projects/speedcrunch/" mce_href="http://pootle.locamotion.org/projects/speedcrunch/">Speedcrunch</A>, <A title="Every language has a terminology project that contains some of the most commonly used terms used in software translation. Translators are encouraged to translate the terminology list first, so that suggestions from it can be displayed when they translate the other projects." href="http://pootle.locamotion.org/projects/terminology/" mce_href="http://pootle.locamotion.org/projects/terminology/">Terminology</A>, <A title="TuxGuitar is a tablature editor, score writer and player targeted at guitarists, written in Java. It runs on Windows, Mac OSX, Linux and other Unixes. It requires Java to run." href="http://pootle.locamotion.org/projects/tuxguitar/" mce_href="http://pootle.locamotion.org/projects/tuxguitar/">TuxGuitar</A>, <A title="TuxPaint is a bitmap graphics editor (a program for creating and processing raster graphics) geared towards young children." href="http://pootle.locamotion.org/projects/tuxpaint/" mce_href="http://pootle.locamotion.org/projects/tuxpaint/">Tux Paint</A>, <A title="This is the User Manual for Pootle users." href="http://pootle.locamotion.org/projects/usersguide/" mce_href="http://pootle.locamotion.org/projects/usersguide/">Pootle User Manual</A>, <A title="VLC is a media player written by the VideoLAN project. It is a portable multimedia player, encoder, and streamer supporting many audio and video codecs and file formats as well as DVDs, VCDs, and various streaming protocols. It is able to stream over networks and to transcode multimedia files and save them into various different formats. It runs on Windows, Mac OSX, Linux and other Unixes." href="http://pootle.locamotion.org/projects/vlc/" mce_href="http://pootle.locamotion.org/projects/vlc/">VLC</A>, <A title="WordPress is a blogging system. The company offers free hosting, but it can be installed on a user's own web site easily, if he has a host with PHP/MySQL enabled." href="http://pootle.locamotion.org/projects/wordpress/" mce_href="http://pootle.locamotion.org/projects/wordpress/">WordPress</A>, <A title="wxDownload Fast is a download manager. It supports scheduling, chunking and resume. There is a portable version too." href="http://pootle.locamotion.org/projects/wxdfast/" mce_href="http://pootle.locamotion.org/projects/wxdfast/">wxDownload Fast</A> </P> <P>Det verktyget också gör är att den samlar samtliga lika uttryck så att de bara behöver översättas en gång. T.ex. ett Cancel - Avbryt inte några hundra. Har sedan skrivit en "injector" i Delphi som läser in PO-filen och sedan går igenom RC-filen rad för rad och och ersätter t.ex. "Cancel" med "Avbryt". Det är viktigt att man har med citattecknen för att inte ersätta för mycket. </P> <P>Har även skrivit ett par andra program som behövs för att "injicera" PO-filer i PO-filer bl.a. Tänkt för att ha om vi översätter var för sig i varsin fil.</P> <P>Nu är det bara Peter som jag sett skriva här. Skulle vara kul att höra även alla andras åsikter om verktyg och arbetssätt. Peter, skulle det inte vara intressant för David att ha alla översättningarna samlade på en egen server, då kan han ju kontrollera hur det går för de olika översättningarna och dessutom kan närliggande språk dra nytta av varandra på ett annat sätt.</P>

Svårt att säga så mycket om det innan man sett hur det fungerar i praktiken. Det som kan ställa till problem är om samma fras på originalspråket av något skäl bör översättas olika beroende på sammanhanget. Man behöver isåfall ett sätt att hantera undantagen också. Att jobba mot en gemensam datakälla via en websida låter praktiskt.

/Rolf 

<p>Svårt att säga så mycket om det innan man sett hur det fungerar i praktiken. Det som kan ställa till problem är om samma fras på originalspråket av något skäl bör översättas olika beroende på sammanhanget. Man behöver isåfall ett sätt att hantera undantagen också. Att jobba mot en gemensam datakälla via en websida låter praktiskt.</p><p>/Rolf </p>
live preview
enter atleast 10 characters
WARNING: You mentioned %MENTIONS%, but they cannot see this message and will not be notified
Saving...
Saved
With selected deselect posts show selected posts
All posts under this topic will be deleted ?
Pending draft ... Click to resume editing
Discard draft